Optyka i optoelektronika

W zakresie optyki oferujemy:

 • Wykonanie studiów wykonalności dla układów oraz systemów optycznych
        – Projektowanie układów optycznych w środowisku Zemax/OpticStudio, w tym:
        – Analizy funkcjonalne
        – Optymalizację
        – Analizy tolerancji
        – Analizy światła zbłąkanego (ang. stray light)
        – Analizę wpływu zmian temperatury otoczenia na parametry układu optycznego
        – Opracowanie dokumentacji technicznej
 • Tworzenie MACR sterujących pracą środowiska Zemax/Optistudio
 • Projektowanie struktur dyfrakcyjnych za pomocą autorskiego oprogramowania
 • Projektowanie układów optycznych zawierających elementy refrakcyjne oraz dyfrakcyjne