Symulacje numeryczne

W zakresie symulacji numerycznych oferujemy:

  • Analizy zasięgowe układów i systemów optoelektronicznych działających w wolnej przestrzeni
  • Symulację propagacji wiązek świetlnych w atmosferze z uwzględnieniem wpływu turbulencji
  • Symulację rozkładu pól świetlnych generowanych przez struktury dyfrakcyjne
  • Symulację działania układów optycznych z uwzględnieniem wpływu turbulencji atmosferycznych