Doradztwo techniczne

W ZAKRESIE DORADZTWA TECHNICZNEGO OFERUJEMY:

  • Doradztwo w zakresie:
           – Optyki i Optoelektroniki
           – Optomechaniki
           – Stanowisk montażowo justerskich
  • Szkolenia specjalistyczne
  • Opracowanie studiów wykonalności
  • Wsparcie merytoryczne w czasie trwania projektów